In the Name of God, the Compassionate, the Merciful

25 October, 2021

Islamic Azad University, Yazd Branch

'Every student, a specialty, a skill'

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی

آیین نامه آموزشی دوره دكتری عمومی پزشكی در 13 فصل ، 96 ماده و 94 تبصره در بیست و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشكی مورخه 23/3/83 به تصویب رسید . این آیین نامه از ابتدای سال تحصیلی 84-1383 برای آن دسته از انشجویانی كه از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می شوند لازم الاجرا است و از این تاریخ كلیه آیین نامه ها و بخشنامه های مغایر با آن برای دانشجویان مشمول این آیین نامه ، لغو می شود .

فصل اول

شرایط ورود و نام نویسی

ماده 1 ) شرایط ورود به دوره دكتری عمومی پزشكی به شرح زیر است :

پذیرفته شدن در آزمون ورودی

داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه ( نظام قدیم ) و یا گواهینامه دوره پیش دانشگاهی ( نظام جدید ) از داخل یا خارج كشور مورد تایید وزارت آموزش و پرورش ( با توجه به نظام جدید آموزش متوسطه ) یا برابر آموزشهای حوزوی (مطابق با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ).

3-1- مجاز بودن به ادامه تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری كشور و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی .

4-1- برخورداری از سلامت كامل تن و روان برابر ضوابط مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشكی .

5-1- سپردن تعهد خدمت براساس ضوابط و قانون آموزش رایگان یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه و مقرراتی كه از طریق مراجع ذیربط صادر می شود .

تبصره 1 : چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعلام شده در دفترچه آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش كشور از سلامت جسمی و روانی لازم برای دوره دكتری عمومی پزشكی برخوردار نباشد ، بر اساس نظر شورای پزشكی دانشگاه ، اجازه تحصیل در دوره دكتری عمومی پزشكی را ندارد .

تبصره 2 : ارائه تاییدیه تحصیلی دوره متوسطه نظام قدیم یا پیش دانشگاهی نظام جدید در زمان ثبت نام و حداكثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی و ارائه اصل گواهینامه پایان دوره متوسطه یا اصل گواهینامه دوره پیش دانشگاهی حداكثر تا یك سال بعد از ثبت نام اولیه الزامی است .

تبصره 3 : پرداخت شهریه ، فارغ التحصیلان دوره دكتری عمومی پزشكی را از انجام دیگر تعهدات قانونی خاص معاف نمی كند .

ماده 2 ) پذیرفته شدگان آزمون ورودی موظفند در مهلت هایی كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور یا دانشگاه اعلام می شود برای نام نویسی و انتخاب واحد به دانشگاه ذیربط مراجعه كنند عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون ، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد .

ماده 3 ) دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در زمانی كه دانشگاه اعلام می كند برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند . عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی در یك نیمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترك تحصیل است و دانشجو اخراج خواهد شد .

تبصره 1 : د رموارد استثنائی كه دانشجو ترك تحصیل خود را موجه می داند ، باید دلایل آن را حداكثر تا یك ماه قبل از پایان همان نیمسال بصورت مكتوب به اداره آموزش ارائه دهد . در صورت عدم تایید موجه بودن ترك تحصیل توسط شورای آموزشی دانشگاه ، آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب و مرخصی تحصیلی برای آن نیمسال صادر می شود .

تبصره 2 : دانشجویی كه ترك تحصیل نموده ، چنانچه بخواهد مدارك تحصیلی خود را دریافت نماید موظف است به كلیه تعهدات قانونی دوران تحصیلی خود عمل نماید .

ماده 4 ) دانشجوی دوره دكتری عمومی پزشكی در یك زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یك رشته و در یك یا چند دانشگاه اعم از دولتی یا غیر دولتی را نخواهد داشت . در صورت تخلف به تشخیص كمیته نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی وزارت متبوع ، از ادامه تحصیل در یكی از رشته های انتخابی محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می شود و دانشجو در این حال موظف است كلیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد .

تبصره : دانشجویان ممتاز ( استعدادهای درخشان ) از شمول این ماده مستثنی و تابع آیین نامه و ضوابط مربوط به خود می باشند .

فصل دوم

نظام آموزشی

ماده 5 ) آموزش دوره دكتری عمومی پزشكی مبتنی بر نظام واحدی است .

ماده 6 ) در نظام واحدی ، ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یك درس به همان درس محدود است .

ماده 7 ) هر واحد درس ، مقدار یا میزان درسی است كه مفاد آن به ترتیب به صورت نظری17 ساعت ، عملی ( یا آزمایشگاهی ) 34 ساعت ، كارآموزی 51 ساعت و كارورزی 68 ساعت ، در طول یك نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود .

ماده 8 ) برنامه دوره دكتری عمومی پزشكی شامل مراحلی به شرح زیر است :

مراحل اول : دروس عمومی و علوم پایه

مراحل دوم : نشانه شناسی و فیزیوپاتولوژی

مراحل سوم : كارآموزی بالینی

مراحل چهارم : كارورزی

ماده 9 ) در مراحل اول و دوم دوره دكتری عمومی پزشكی ، هر سال تحصیلی مركب از دو نیمسال تحصیلی و در صورت ضرورت و داشتن شرایط و امكانات یك دوره تابستانی است . هر نیمسال تحصیلی عبارت از 17 هفته آموزشی و دوره تابستانی برابر 6 هفته آموزشی با رعایت مفاد ماده 7 است .

تبصره 1 : طول مدت امتحانات پایان نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت 17 هفته و 6 هفته آموزش محسوب نمی شود .

تبصره 2 : در موارد استثنایی و ضروری ، شامل وقوع بلایای طبیعی ، عدم امكان حضور استاد مربوطه در طول 17 هفته ، بیماری استاد و مواردی ازاین قبیل ، به پیشنهاد دانشكده مربوطه و موافقت شورای آموزشی دانشگاه می توان درس یا درسهایی را در مدتی كوتاهتر از 17 هفته جهت كلیه دانشجویانی كه آن درس یا درسها را اخذ كرده اند تدریس نمود ، مشروط بر اینكه مجموع ساعات هر واحد درسی از میزان مقرر در ماده 7 این آیین نامه كمتر نشود و شركت در كلیه كلاس های مطابق ساعات هر واحد درسی الزامی است .

ماده 10 ) در دوره بالینی ، ( مراحل سوم و چهارم ) هر سال تحصیلی مشتمل بر چند بخش آموزش بالینی و دروس تئوری مربوطه است . تعداد بخشهای دوره بالینی در طول هر سال تحصیلی ، با توجه به مدت زمان لازم برای آموزش هر بخش ، توسط شورای آموزشی دانشگاه ، تعیین می شود .

ماده 11 ) كلیه دانشگاهها و دانشكده های علوم پزشكی ، موظفند برنامه درسی و سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی را اجرا نمایند .

تبصره 1 : ترتیب دروس با رعایت پیش نیازها ، تنظیم برنامه تحصیلی دانشجویان در طول دوره ، روش تدریس و جابجا كردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یك درس و امتخاب منابع بر عهده دانشگاهها و دانشكده های علوم پزشكی است . بدیهی است منابع جهت امتحانات جامع علوم پایه و جامع پیش كارورزی از طرف وزارت متبوع تعیین می شود .

تبصره 2 : آن دسته از دانشگاهها و دانشكده های علوم پزشكی كه حداقل سه دوره دكتری عمومی پزشكی فارغ التحصیل داشته اند ، در صورت تایید شواری آموزشی دانشكده و دانشگاه می توانند با توجه به مقتضیات و امكانات ، حداكثر به میزان ده درصد كل واحدهای دوره ، به برنامه مصوب اضافه كنند .

ماده 12 ) در پایان مرحله اول ، امتحانات جامع علوم پایه برگزار می شود و قبولی در امتحان جامع شرط ورود به دوره بعدی می باشد .

تبصره 1 : شرط شركت در امتحان جامع علوم پایه ، قبولی در كلیه درسهای مرحله اول ( درسهای علوم پایه و درسهای عمومی ) و كسب میانگین كل 12 از این مرحله است . با این حال در شرایطی كه دانشجو ، تنها یك درس عمومی باقیمانده داشته باشد ، می تواند در امتحان جامع علوم پایه شركت كند و در صورت قبولی ، درس باقیمانده را در دوره بعدی بگذراند بدیهی است نمره این درس در میانگین مرحله دوم محاسبه خواهد شد .

تبصره 2 : چنانچه نمرات تعدادی از دروسی كه دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شركت كرده است در زمان معرفی به آزمون جامع علوم پایه اعلام نشده باشد ، دانشجو به صورت مشروط در آزمون شركت می نماید . در صورتی كه بعد از اعلام نمره ، دانشجو در آن درس مردود شده باشد یا علیرغم قبولی ، میانگین كل مرحله اول وی به 12 نرسیده باشد ، نتیجه آزمون وی كان لم یكن می باشد و آزمون مذكور جزو تعداد دفعات شركت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تا كسب نمره قبولی در درس مردودی و همچنین كسب میانگین لازم ، اجازه شركت در آزمون جامع بعدی را حتی بصورت مشروط نخواهد داشت .

ماده 13 ) شركت در امتحان جامع علوم پایه ، تا سه نوبت مجاز است . چنانچه دانشجو در امتحان مذبور نمره قبولی كسب نكند از ادامه تحصیل در دوره دكتری عمومی پزشكی محروم می شود .

تبصره 1 : غیبت غیر موجه در امتحان جامع علوم پایه به منزله یك نوبت شركت در امتحان محسوب می شود .

تبصره 2 : دانشجویی كه به علت مردود شده در امتحان جامع علوم پایه از ادامه تحصیل در رشته پزشكی محروم می شود ، می تواند برابر دستورالعمل تغییررشته دانشجویان دوره های دكتری عمومی پزشكی ، دندانپزشكی و داروسازی كه از ادامه تحصیل در دوره دكتری عمومی محروم می شوند ، مصوب بیست و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشكی مورخ 28/4/82 ، به رشته دیگری در مقاطع كارشناسی پیوسته یا نا پیوسته وكاردانی تغییر رشته دهد .

ماده 14 ) قبولی در كلیه درسهای مرحله دوم و كسب میانگین كل 12 از این مرحله ، شرط ورود به مرحله سوم است .

ماده 15 ) كارآموزی بالینی شامل مراقبتهای بهداشتی - درمان سرپایی در درمانگاههای بیمارستانها و مراكز عرضه خدمات بهداشتی درمانی كشور ، آموزش بر بالین بیماران بستری و درسهای نظری است .

تبصره 1 : در طول دوره كارآموزی ، گذراندن 20 ماه كارآموزی طبق برنامه مصوب برای كلیه دانشجویان الزامی است .

تبصره 2 : حداكثر مدت كارآموزی بر بالین بیماران بستری در بیمارستانها نباید از 50% دوره كاآموزی بیشتر باشد .

ماده 16 ) در پایان مرحله سوم آزمون جامع پیش كارورزی برگزار می شود و قبولی در این آزمون شرط ورود به دوره كارورزی است .

تبصره 1 : شرط شركت در آزمون جامع پیش كارورزی ، قبولی در كلیه درسها و بخشهای مرحله كارآموزی بالینی ، كسب میانگین كل 14 از مرحله سوم و ثبت موضوع پایاننامه می باشد .

تبصره 2 : چنانچه نمرات تعدادی از دروس و بخشهایی كه دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شركت كرده است در زمان معرفی به آزمون جامع پیش كارورزی اعلام نشده باشد ، دانشجو به صورت مشروط در آزمون شركت می نماید . در صورتی كه بعد از اعلام نمره ،دانشجو در آن درس یا بخش مردود شده باشد یا علیرغم قبولی میانگین كل مرحله سوم به 14 نرسیده باشد ، نتیجه آزمون وی كان لم یكن می باشد و آزمون مدكور جزو تعداد دفعات شركت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تا كسب نمره قبولی در درس یا بخش مردودی و همچنین كسب میانگین لازم ، اجازه شركت در آزمون جامع بعدی راحتی به صورت مشروط نخواهد داشت .

تبصره 3 : قبول شدگان آزمون جامع پیش كارورزی ، براساس رتبه ای كه با توجه به فرمول زیر كسب می كنند ، در انتخاب بخش های موجود ، برای گذراندن مرحله كارورزی حق تقدم خواهند داشت .

نمره ترازشده آزمون پیش كارورزی براساس میانگین + ( میانگین سه مرحله اول * 2 )

برای مثال : چنانچه میانگین سه مرحله اول دانشجویی 15 و نمره او در آزمون پیش كارورزی 180 از 200 باشد ( نمره تراز شده آزمون پیش كارورزی او براساس میانگین 18 می شود ) ، رتبه او بر اساس فرمول بالا ، به صورت زیر محاسبه می شود :

16 = 18+ ( 2 * 15 )

ماده 17 ) شركت در امتحان جامع پیش كارورزی تا سه نوبت مجاز است .

تبصره : دانشجویانی كه به علت مردود شدن در امتحان جامع پیش كارورزی از ادامه تحصیل در رشته پزشكی محروم می شوند ، ، می توانند براساس دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 به یكی از مقاطع كارشناسی پیوسته ، كارشناسی ناپیوسته و كاردانی تغییر رشته دهند .

ماده 18 ) طول دوره كارورزی 18 ماه می باشد و گذراندن 17 ماه كارورزی طبق برنامه مصوب برای كارورزان الزامی است . دانشجویان در طول دوره می بایست از یك ماه مرخصی استفاده نمایند .

فصل سوم

واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

ماده 19 ) حداقل تعداد واحدهای درسی لازم برای فراغت از تحصیل در دوره دكتری عمومی پزشكی طبق برنامه مصوب آن دوره در شورای عالی برنامه ریزی است .

ماده 20 ) دانشجو در هر نیمسال تحصیلی از مراحل اول و دوم دوره دكتری عمومی پزشكی باید حداقل 12 و حداكثر 20 واحد درسی ، انتخاب نماید .

تبصره 1 : در آخرین نیمسال تحصیلی در هر یك از مراحل اول و دوم ، دانشجو از رعایت شرط حداقل 12 واحد معاف است .

تبصره 2 : در صورتی كه میانگین كل نمرات دانشجو در یك نیمسال تحصیلی حداقل 17 باشد می تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشكده ، در نیمسال بعد حداكثر تا 24 واحد درسی انتخاب كند .

تبصره 3 : در مواردی كه دانشجو حداكثر 24 واحد باقیمانده برای گذراندن هر یك از مراحل اول و دوم را داشته باشد ، در صورتی كه در نیمسال قبل مشروط نشده باشد با تایید دانشكده می تواند كلیه آن واحدها را در آن نیمسال بگذراند .

تبصره 4 : در دوره تابستانی ، دانشجو مجاز به انتخاب بیش از 6 واحد درسی نمی باشد.

ماده 21 ) آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورودی دانشگاهها كه نمره خام مواد امتحانی آنها در آزمون ورودی ، در یك یا چند درس به تشخیص شواری آموزشی دانشگاه پذیرنده ، از حد نصاب معینی كمتر باشد ، موظفند حسب نیاز رشته ، دروسی را كه آن دانشگاه تعیین می كند به عنوان دروس پیشنیاز دانشگاهی علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب در اولین یا دومین نیمسال تحصیلی بگذرانند .

تبصره 1 : تعیین نوع درس ، تعداد واحد ، ریز مواد ، نحوه ارائه و زمان تدریس دروس پیش نیاز دانشگاهی بر عهده شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده و براساس پیشنهاد گروههای آموزشی است .

تبصره 2 : ارائه دروس پیشنیاز دانشگاهی و چگونگی اجرای آنها ، در دانشگاهها از جمله ثبت نمرارت در كارنامه دانشجو ، احتساب در میانگین پایان نیمسال و مشروطی و میانگین كل نمرات دانشجو ، مانند دروس دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی است .

تبصره 3 : سازمان سنجش آموزش كشور پس از اعلام نتایج آزمون ورودی ، كارنامه پذیرفته شدگان ، مشتمل بر نمره خام آنها را در هر یك از مواد امتحانی در اختیار دانشگاههای ذیربط قرار می دهد .

تبصره 4 : به حداكثر طول دوره تحصیلی دانشجویانی كه حداقل 8 واحد از دروس پیشنیاز دانشگاهی را گذرانده باشند ، حداكثر یك نیمسال تحصیلی افزوده می شود .

ماده 22 ) حداكثر مدت مجاز تحصیل در دوره دكتری عمومی پزشكی 10 سال است ، كه 5 سال اول به طی مرحله اول و دوم آموزش پزشكی و 5 سال باقیمانده به طی مراحل سوم و چهارم آن اختصاص دارد .

تبصره 1 : دانشجویی كه نتواند در مدت 4 سال اول دوره آموزش پزشكی از امتحان جامع علوم پایه ، نمره قبولی كسب كند و یا در مدت 5 سال اول ، مراحل اول و دوم آموزش پزشكی را به پایان برساند ، از ادامه تحصیل در رشته پزشكی محروم می شود و در صورتی كه میانگین نمرات درسهایی كه گذرانیده حداقل 10 باشد ، می تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 به رشته دیگری در مقاطع كاردانی ، كارشناسی پیوسته و ناپیوسته تغییر رشته بدهد .

تبصره 2 : دوره تحصیلی دانشجویی كه نتواند در مدت 3 سال از شروع دوره بالینی به دوره كارورزی راه یابد و یا در مدت 5 سال مراحل سوم و چهارم آموزش پزشكی را به پایان برساند ، با تصویب شورای آموزشی دانشگاه حداكثر 12 ماه دیگر قابل تمدید است . مشروط بر آن كه مدت مجاز تحصیلی وی به پایان نرسیده باشد .

فصل چهارم

حضور و غیاب

ماده 23 ) حضور دانشجو در تمامی جلسات مربوط به هر درس ودوره های كارآموزی و كارورزی الزامی است و عدم حضور دانشجو در هر یك از جلسات ، غیبت محسوب می شود .

ماده 24 ) ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از 17/4 ، عملی و آزمایشگاهی از 17/2 ، كارآموزی و كارورزی از 10/1 مجموع ساعات آن بخش نباید تجاوز كند ، در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس یا بخش صفر محسوب می شود .

تبصره 1 : غیبت تا سقف مشخص شده در ماده 24 ، در صورتی مجاز خواهد بود كه با ارائه مدارك مستند و تشخیص استاد موجه شناخته شود . نحوه برخورد با غیبت دانشجو ( موجه یا غیر موجه ) بر عهده استاد و با تایید دانشكده خواهد بود .

تبصره 2 : در صورتی كه غیبت دانشجو در هر درس یا بخش ، بیش از میزان تعیین شده در ماده 24 باشد ولی غیبت با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه موجه تشخیص داده شود ، آن درس حذف می گردد . در این حال رعایت حداقل 12 واحد در هر نیمسال الزامی نیست ، ولی نیمسال مذكور به عنوان یك نیمسال كامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود .

ماده 25 ) غیبت غیر موجه در امتحان هر درس یا بخش به منزله گرفتن نمره صفر در آن درس یا بخش و غیبت موجه در امتحان هر درس یا بخش باعث حذف آن درس یا بخش می گردد . تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است .

فصل پنجم

حذف و اضافه

ماده 26 ) دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی از مراحل اول و دوم تا دو هفته پس از شروع نیمسال ، حداكثر دو درس اخذ شده خود را حذف و یا دو درس دیگر اخذ نماید ، یا دو درس اخذ شده خود را با دو درس دیگر جابجا نماید ، مشروط بر اینكه تعداد واحدهای اخذ شده وی از حد مقرر در ماده 20 تجاوز نكند .

تبصره 1 : غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیش آمد ، جزو حداكثر غیبت مجاز دانشجو ( میزان تعیین شده در ماده 24 ) محاسبه و مفاد ماده مذكور اجرا خواهد شد .

تبصره 2 : حذف و اضافه در ترم تابستانی امكان پذیر نیست .

ماده 27 ) در صورت اضطرار ، دانشجو در مراحل اول و دوم آموزش پزشكی می تواند تا 5 هفته قبل از پایان نیمسال تحصیلی فقط یكی از درسهاس نظری خود را با تایید گروه آموزشی مربوط حذف كند ، مشروط بر اینكه اولاً غیبت دانشجو در آن درس بیش از 17/4 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاً تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد كمتر نشود .

ماده 28 ) حذف كلیه درس های اخذ شده در یك نیمسال ، حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پایان آن نیمسال تنها در صورتی مجاز است كه بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه ، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد . در این صورت آن نیمسال برای دانشجو مرخصی تحصیلی محسوب خواهد شد . محاسبه یا عدم محاسبه این مرخصی در سنوات مجاز تحصیل دانشجو به عهده شورای آموزشی دانشگاه است .

تبصره : حذف كلیه دروس اخذ شده در دوره تابستانی حداكثر تا قبل از شروع امتحانات آن دوره با تایید شورای آموزشی دانشگاه امكان پذیر است .

ماده 29 ) حذف و تعویض بخش در هر یك از مراحل كارآموزی بالینی و كارورزی در صورت تایید شورای آموزشی دانشكده تنها در مدت زمان تعیین شده توسط آموزش دانشكده مجاز است .

فصل ششم

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

ماده 30 ) ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس براساس میزان حضور و فعالیت در كلاس ، انجام فعالیت های آموزشی و نتایج امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد و استاد یا اساتید هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس ایت .

ماده 31 ) ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشنجو در دوره های كارآموزی بالینی و كارورزی ، با توجه به موارد زیر انجام می شود :

1-31- رعایت اخلاق اسلامی و حرفه ای ، حفظ شئون دانشجویی و حسن رابطه با بیماران ، مراجعین و كاركنان بخش

2-31- حضور مرتب و تمام وقت در بخش ، كلاسهای مربوط و انجام كشیك های محوله براساس برنامه تنظیمی بخش

3-31- دقت و احساس مسئولیت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخش از جمله تهیه و تكمیل پرونده بیماران

4-31- افزایش مهارت و بهره گیری دانشجو از دوره های كارآموزی بالینی و كارورزی

5-31- شركت در امتحان پایانی بخش و كسب نمره لازم

ماده 32 ) برگزاری امتحان كتبی در پایان هر نیمسال تحصیلی از مراحل اول و دوم آموزش پزشكی و درسهای نظری دوره كارآموزی بالینی الزامی است .

تبصره : امتحان بخشهای بالینی در دوره های كارآموزی و كارورزی در پایان هر بخش انجام می شود .

ماده 33 ) نتیجه ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو براساس مفاد مندرج در مواد 30 و 31 به صورت نمره تعیین می شود و نمره دانشجو در هر درس یا هر بخش بصورت عددی بین صفر تا بیست مشخص می شود .

ماده 34 ) حداقل نمره قبولی در درسهای مرحله اول و دوم آموزش پزشكی 10 و حداقل میانگین كل هر یك از مراحل 12 می باشد . حداقل نمره قبولی در هر یك از درسهای نظری مراحله كارآموزی بالینی و بخشهای مربوط به مراحل سوم و چهارم آموزش پزشكی 12 است و حداقل میانگین كل هر یك از این مراحل 14 می باشد . دانشجویی كه در هر یك از درسها یا بخشها حداقل نمره قبولی را كسب ننماید ، در اولین فرصت معین موظف به انتخاب مجدد آن درس یا بخش است با این حال نمرات كلیه دروس اعم از قبولی و ردی در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می شود .

تبصره : هر یك از دروس نظری و عملی نمره مستقل دارند ، اما نمره دروس نظری - عملی كه یك درس محسوب می شوند ، معدل دو قسمت نظری و عملی و با توجه به ضرایب هر كدام است . در صورتی كه معدل دو قسمت نظری و عملی به 10 نرسد و یا نمره یكی از آنها از 8 كمتر باشد هر چند معدل به 10 رسیده باشد ، هر دو قسمت باید مجدداً تكرار شود .

ماده 35 ) استاد یا اساتید هر درس یا هر بخش موظفند گزارش نمره نهایی دانشجو در آن درس یا بخش را حداكثر ظرف ده روز پس از برگزاری امتحان آن درس ، به آموزش دانشكده تسلیم نمایند .

تبصره : پس از اعلام نمره توسط آموزش ، دانشجو می تواند حداكثر تا 3 روز پس از اعلام نتایج اعتراضات خود را كتباً به آموزش دانشكده اعلام كند تا رسیدگی لازم صورت پذیرد .

ماده 36 ) اداره آموزش دانشكده یا واحد ذیربط در هر دانشگاه موظف است نمرات نهایی را حداكثر تا دو هفته پس از برگزاری آخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی به آموزش كل دانشگاه تسلیم نماید .

تبصره : نمره پس از اعلام به آموزش كل دانشگاه غیر قابل تغییر است .

ماده 37 ) در پایان هر نیمسال تحصیلی از مراحل اول و دوم ، میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین كل نمرات او تا پایان آن نیمسال محاسبه و در پایان هر یك از مراحل دوره دكتری عمومی پزشكی نیز ، میانگین كل نمرات دانشجو در آن مرحله محاسبه و در كارنامه وی ثبت می شود .

تبصره 1 : برای محاسبه میانگین نمرات ، تعداد واحدهای هر درس یا بخش در نمره آن درس یا بخش ضرب می شود و مجموع حاصل ضربها بر تعداد كل واحدهایی كه دانشجو برای آنها نمره قبولی یا مردودی دریافت داشته است ، تقسیم می شود .

تبصره 2 : دوره تابستانی به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود ، نمرات درسهایی كه دانشجو در دوره تابستانی می گذراند تنها در محاسبه میانگین كل مرحله مربوطه محسوب می شود .

ماده 38 ) میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال از مراحل اول و دوم آموزش پزشكی نباید از 12 كمتر باشد ، در غیر اینصورت ، نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد ، به صورت مشروط خواهد بود .

تبصره 1 : در مواردی كه تعداد واحدهای ارائه شده توسط دانشگاه كمتر از 12 واحد باشد آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نخواهد شد و لیكن در صورت كسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی محاسبه خواهد شد . درمواردی كه به علت مشكلات دانشجو یا نیمسال آخر در هر یك از مراحل آموزش پزشكی ، تعداد واحدها كمتر از 12 واحد باشد آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب و در صورت كسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی نیز محاسبه خواهد شد .

تبصره 2 : دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن نام نویسی دانشجو را هر بار كتباً به وی و اولیاء او اطلاع دهد و یك نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط كند . با این وصف قصور در اخطار به وی از طرف دانشگاه و یا اظهار بی اطلاعی دانشجو از این امر ، مانع از اجرای مقررات نخواهد بود .

ماده 39 ) دانشجویی كه بصورت مشروط نام نویسی می كند حتی در نیمسال آخر در هر یك از مراحل اول و دوم آموزش پزشكی ، حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد .

تبصره : در موارد استثنایی ، در نیمسال آخر تحصیلی در هر یك از مراحل اول و دوم آموزش پزشكی با توجه به تعداد واحد باقی مانده و سوابق تحصیلی دانشجو ، تصمیم گیری در خصوص ارائه بیش از 14 واحد درسی به دانشجوی مشروط به عهده شورای آموزشی دانشگاه است . در هر صورت این تعداد بیش از 20 واحد نباید باشد .

ماده 40 ) دانشجویی كه در مراحل اول و دوم آموزش پزشكی برای 3 نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب مشروط شود ، از ادامه تحصیل محروم می شود و چناچه میانگین كل واحدهایی كه گذرانیده است حداقل 10 باشد ، می تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 به رشته دیگری در مقاطع كاردانی ، كارشناسی پیوسته و كارشناسی ناپیوست تغییر رشته دهد .

ماده 41 ) میانگین كل نمره دانشجو در پایان هر یك از مراحل اول و دوم پزشكی نباید از 12 و میانگین كل نمرات دانشجو در پایان هر یك از مراحل سوم و چهارم پزشكی نباید از 14 كمتر باشد ، دانشجویی كه در پایان هر یك از مراحل مذكور دارای میانگین كل كمتر از حد تعیین شده باشد ، در صورتی كه مدت مجاز تحصیل وی در آن مرحله به پایان نرسیده باشد ، می تواند درسها یا بخشهایی را كه در آنها حسب مورد نمره كمتر از 12 یا 14 آورده است ، تكرار كند . در غیر اینصورت حق ورود به مرحله بعدی و یا فراغت از تحصیل را نخواهد داشت . بدیهی است كه نمرات دروس تكراری اضافه بر نمرات قبلی در كارنامه دانشجو ثبت و در ماسبه میانگین كل او محسوب خواهد شد .

تبصره 1 : در صورتی كه دانشجو درسها و بخشهای با نمرات كمتر از 14 را جهت جبران كمبود میانگین هر یك از مراحل سوم و چهارم دوره دكتری عمومی پزشكی تكرار نموده ونمرات بالاتر از 14 كسب كرده و لیكن كمبود میانگین كل آن مرحله جبران نشده باشد ، ضمن رعایت سایر مقررات آموزشی می تواند مجددا همان درسها و بخشها را علیرغم داشتن نمره بالاتر از 14 تكرار نماید تا كمبود میانگین مرحله مربوطه جبران شود . بدیهی است كه نمرات درسهای تكراری اضافه بر نمرات قبلی در كارنامه دانشجو ثبت و در میانگین كل مرحله مربوطه محسوب خواهد شد .

تبصره 2 : در صورتی كه دانشجویی ، تعدادی از درسها یا بخشهایی را كه در آنها حسب مورد نمره كمتر از 12 یا 14 آورده ، جهت جبران میانگین كل هر یك از مراحل دوره دكتری عمومی پزشكی تكرار نماید و در درس یا بخش تكراری مردود شود ، ، چنانچه پس از احتساب كلیه نمرات قبولی ، ردی و تكراری میانگین كل مرحله مربوطه به حد نصاب رسیده باشد ، قبولی قبلی او در آن درس یا بخش ملاك عمل است و دانشجو می تواند وارد مرحله بعدی شود و در صورتی كه میانگین كل مرحله مربوطه به حدنصاب نرسیده باشد دانشجو در آن درس یا بخش مردود است علیرغم اینكه قبلاُ نمره قبولی كسب نموده بایستی مجدداً آن درس یا بخش را تكرار نماید.

تبصره 3 : دانشجویی كه نتواند یا نخواهد از فرصت مذكور در این ماه استفاده كند ، یا علی رغم استفاده از آن نتواند كمبود میانگین كل خود را جبران نماید چنانچه میانگین كل واحدهایی كه گذرانیده است حداقل 10 باشد ، می تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 به رشته دیگری در مقطع كاردانی و كارشناسی پیوسته یا نا پیوسته تغییر رشته دهد .

ماده 42 ) دانشجویی كه به لحاظ مشروط شدن بیش از حد ، از ادامه تحصیل محروم می شود ، در صورت انجام یا لغو تعهداتی كه در دوران تحصیل سپرده است ، می تواند برای تحصیل مجدد در آزممون سراسری یه غیر از رشته قبلی خود شركت كند و در صورت قبولی در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصیل دهد . دانشگاه پذیرنده می تواند واحدهایی را كه دانشجو در رشته قبلی گذرانده است ، با برنامه رشته جدید تطبیق داده و مطابق مقررات مربوطه بعضی یا تمام آنها را بپذیرد .

فصل هفتم

مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

ماده 43 ) دانشجو پس از گذراندن یك نیمسال تحصیلی می تواند در طول مراحل اول و دوم آموزش پزشكی حداكثر 2 نیمسال تحصیلی متوالی یا متناوب و در هر یك از مراحل كارآموزی بالینی و كارورزی حداكثر تا سقف 6 ماه متوالی با احتساب در سنوات از مرخصی تحصیلی استفاده نماید .

تبصره 1 : موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجو در نیمسال اول با شورای آموزشی دانشگاه می باشد .

تبصره 2 : مدت مرخصی تحصیلی جزو حداكثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر مرحله محسوب می شود .

تبصره 3 : دانشجو در مرحله كارورزی می بایست از یك ماه مرخصی استفاده نماید .

ماده 44 ) تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت كتبی ، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال برای هر یك از مراحل اول و دوم و حداقل دو هفته قبل از شروع هر بخش برای هر یك از مراحل سوم و چهارم ، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد .

تبصره 1 : چنانچه تقاضای مرخصی تحصیلی خارج از زمان مقرر ارائه شود ، تصمیم گیری به عهده شورای آموزشی دانشگاه است .

تبصره 2 : اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از كسب نظر از دانشكده ذیربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی ، موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتباً به وی ابلاغ كند .

تبصره 3 : عواقب ناشی از مرخصی تحصیلی بر عهده دانشجو میباشد .

ماده 45 ) دانشجویان زن باردار شاغل به تحصیل می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات از یك نیمسال مرخصی زایمان ، بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده نمایند .

ماده 46 ) دانشجویانی كه گواهی و عذر پزشكی موجه آنها به تایید شورای پزشكی و شورای آموزشی دانشگاه رسیده باشد می توانند از حداكثر یك نیمسال مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند.

ماده 47 ) دانشجویی كه تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید . در این صورت دانشجو مجاز است فقط برای یك بار حداكثر تا یك ماه قبل از پایان همان نیمسال ، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد . پس از انقضای این مهلت حكم انصراف از تحصیل وی صادر خواهد شد و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد .

تبصره : دانشجوی منصرف از تحصیل چنانچه بخواهد مدارك تحصیلی خود را دریافت نماید موظف است به كلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید .

فصل هشتم

انتقال و جابجایی

ماده 48 ) انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یك دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است .

ماده 49 ) انتقال دانشجو با توافق دانشگاههای مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیر است :

1-49 - ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد .

2-49- متقاضی حداقل دو نیمسال از دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد .

3-49- واحدهای باقیمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد ، حداقل نصف كل واحدهای دوره باشد .

4-49- میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی حداقل 12 باشد .

5-49- نمره آزمون ورودی متقاضی در سال ورود به تحصیل از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده همان سال در رشته و سهمیه مربوط در دانشگاه مقصد كمتر نباشد .

تبصره : انتقال محل تحصیل دانشجویانی كه به دستگاههای اجرایی خاص تعهد سپرده اند ، با رعایت شرایط ماده 49 و اعلام موافقت دستگاه اجرائی ذیربط امكان پذیر است .

ماده 50 ) در موارد زیر انتقال دانشجو به محل یا نزدیكترین محل سكونت دائم خانواده ، خارج از شرایط مذكور در ماده 49 ( به استثنای شرط 1 ) انجام می شود :

1-50- شهادت ، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو ، به طوری كه وی به تشخیص مراجع قانونی ، به عنوان كفیل خانواده شناخته شود .

2-50- بیماری صعب العلاج یا معلولیت موثر دانشجو ، به نحوی است كه به تشخص شورای پزشكی دانشگاه قادر به ادامه زندگی بطور مستقل نباشد .

3-50- ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر كه محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد به تایید مراجع زیربط .

تبصره 1 : هر یك از موارد مذكور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد .

تبصره 2 : برای كارمندان رسمی یا پیمانی دولت ، ارائه حكم اشتغال ضروری است و اگر شغل همسر آزاد است گواهی اشتغال و سكونت به تایید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد .

تبصره 3 : در موارد استثنائی ، چنانچه محل تحصیل دانشجوی دختر در تهران باشد و همسر او نیز در شهرستان دانشجو باشد ، اگر رشته تحصیلی دختر در شهرستان محل تحصیل همسر موجود نباشد همسر او می تواند به تهران منتقل شود .

تبصره 4 : صحت هر یك از موارد مذكور باید به تایید دانشگاه مقصد نیز برسد .

ماده 51 ) انتقال دانشجو به هر یك از دانشگاههای تهران ممنوع است جز در موارد مذكور در ماده 50 .

ماده 52 ) انتقال از دانشگاههای غیردولتی به دانشگاه های دولتی ممنوع است ولی انتقال به عكس آن با موافقت مبداء و مقصد ، با رعایت ضوابط مربوط ، بلامانع است .

ماده 53 ) انتقال فرزندان اعضاء هیات علمی تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد .

ماده 54 ) انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از كشور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل كشور ، تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد .

ماده 55 ) دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را كتباً با ذكر مورد ، حداقل 6 هفته قبل از شروع نیمسمال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبداء تسلیم كند .

ماده 56 ) دانشگاه مبداء در صورت موافقت با انتقال متقاضی واجد شرایط ، موظف است حداكثر ظرف یك هفته ، موافقت خود را به همراه درخواست و ریزنمرات دانشجو به دانشگاه مقصد ارسال نماید و دانشگاه مقصد ملكف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی نظر خود را به دانشگاه مبداء اعلام دارد.

تبصره : در صورت موافقت با انتقال ، كلیه سوابق دانشجو ازدانشگاه مبداء به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبداء قطع می شود .

ماده 57 ) در صورت انتقال واحدهای گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها 12 و یا بالاتر است پذیرفته می شود و پذیرفتن واحدهایی كه نمره آنها كمتر از 12 و بیشتر از 10 است بر عهده دانشگاه مقصد است . در هر حال عدم پذیرش واحدهای درسی دانشجوی انتقالی در حدودی مجاز است كه وی امكان گذراندن واحدهای باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد .

تبصره 1 : تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبداء اعم از قبولی و یا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی ، عیناً در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین كل او محاسبه می شود .

تبصره 2 : عدم پذیرش دروس با نمره كمتر از 12 مربوط به مرحله ای است كه دانشجو به هنگام انتقال در آن مرحله مشغول به تحصیل است و به مرحله قبلی تسری ندارد .

ماده 58 ) مدرك فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود و در آن مدرك ، تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدهای اخذ شده در دانشگاههای مبداء و مقصد با ذكر میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید می شود .

ماده 59 ) انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل فقط برای یك بار مجاز است .

جابجایی

ماده 60 ) جابجایی دو دانشجو با موافقت دانشگاههای مبداء و مقصد ، پس از گذراندن حداقل یك نیمسال و در صورت احراز شرایط زیر در طول مدت تحصیل برای یك بار بلامانع است :

1-60- ادامه تحصیل هر دو دانشجو در دانشگاههای مبداء از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد .

2-60- سال ورود به تحصیل هر دو دانشجو باید یكسان باشد و در هر صورت هر دو دانشجوی متقاضی جابجایی نباید بیش از 50% از واحدهای خود را گذرانده باشند .

3-60- نمره آزمون ورودی متقاضیان در سال ورود به تحصیل از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده همان سال در رشته و سهمیه مربوطه در دانشگاه مقصد كمتر نباشد .

تبصره 1 : برای جابجایی دانشجویانی كه به دستگاههای اجرایی خاص تعهد سپرده اند ، كسب موافقت دستگاه اجرایی ذیربط علاوه بر شرایط مذكور الزامی است .

تبصره 2 : مدرك فراغت از تحصیل دانشجویانی كه جابجا شده اند ، توسط دانشگاه مقصد صادر خواهد شد .

ماده 61 ) دانشجوی متقاضی جابجایی بایستی دو نسخه فرم مربوط به جابجایی را از دانشگاه محل تحصیل خود دریافت و تكمیل نموده و در فاصله پانزدهم الی پایان تیرماه هر سال به آموزشی دانشگاه مبداء تسلیم كند .

تبصره 1 : دانشجوی متقاضی جابجایی منحصراً می تواند یك دانشگاه را به عنوان مقصد انتخاب كند .

تبصره 2 : تقاضای جابجایی دانشجویانی كه یك بار منتقل یا جابجا شده اند پذیرفته نخواهند شد .

ماده 62 ) دانشگاهها پس از انقضای مهلت تعیین شده نسبت به بررسی تقاضاهای رسیده اقدام و حسب مورد یك نسخه از تقاضاهای تایید شده را به همراه شرح واحدهایی كه متقاضیان گذرانده اند به دانشگاه مقصد ارسال می دارند .

تبصره : جابجایی منحصراً یك بار در سال صورت خواهد گرفت . تقاضاهای جابجایی بایستی حداكثر تا پایان مرداد ماه به دانشگاه مقصد رسیده باشد .

ماده 63 ) از ابتدای شهریور ماه هر سال تحصیلی ، تقاضاهای رسیده در شورای آموزشی یا كمیته منتخب آن شورا در دانشگاه مقصد مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج تصمیمات متخذه قبل از شروع نام نویسی براساس تقویم دانشگاهی ، توسط معاون آموزشی دانشگاه مقصد به دانشگاه مبداء و از آن طریق به دانشجویان ذینفع اعلام می گردد .

تبصره : جابجایی دانشجویان متقاضی پس از تصویب شورای آموزشی یا كمیته منتخب آن شورا امری است قطعی و برای طرفین لازم الاجرا است .

فصل نهم

دانشجوی میهمان

ماده 64 ) در مواردی كه دانشجو ، بطور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد ، می تواند با توافق دانشگاههای مبداء و مقصد به عنوان دانشجوی میهمان ، محل تحصیل خود را بطور موقت برای مدت معین تغییر دهد .

تبصره : میهمانی از دوره های روزانه به شبانه ، از دانشگاههای حضوری به غیر حضوری ، از دانشگاههای دولتی به غیر دولتی و بر عكس ممنوع است .

ماده 65 ) میهمان شدن دانشجو در یك دانشگاه ، مشروط به این است كه دانشجو حداقل دو نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد .

ماده 66 ) میهمان شدن دانشجو در یك دانشگاه برای گذراندن یك یا چند درس با موافقت دانشگاههای مبداء و مقصد ، به شرط آن كه تعداد واحدهای درسی مذكور از 10 واحد كمتر باشد و جمع واحدهای درسی اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبداء و مقصد در آن نیمسال از 12 واحد كمتر از 20 واحد بیشتر نشود ، بلامانع است .

تبصره : انتخاب واحد دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد چه به صورت تك درس و چه به صورت تمام وقت بایستی با اطلاع گروه آموزشی مربوط در دانشگاه مبداء و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد .

ماده 67 ) تعداد واحدهایی كه دانشجو به صورت میهمان ( تك درس یا تمام وقت ) ، در یك یا چند دانشگاه می گذراند نباید از 40 درصد كل واحدهای دوره تجاوز نماید .

تبصره1 : واحدهایی كه دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد می گذراند عیناً در كارنامه او در دانشگاه مبداء ثبت می شود و نمرات آنها در محاسبه میانگین نیمسال و میانگین كل او منظور می گردد .

تبصره 2 : حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد 12 می باشد . واحدهایی را كه دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره كمتر از 12 گذرانده است باید مجدداً بگذراند.

ماده 68 ) مدرك فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبداء صادر می شود .

فصل دهم

تغییر رشته

ماده 69 ) دانشجوی دوره دكتری عمومی پزشكی در طول دوران تحصیل خود می تواند در صورت داشتن شرایط زیر و موافقت دانشگاه ذیربط ، به رشته دیگری تغییر رشته دهد :

1-69 - ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد .

2-69- حداقل 6/1 و حداكثر 3/1 كل واحدهای دوره را گذرانده باشد.

3-69- نمره آزمون ورودی متقاضی در سال ورود به تحصیل از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده همان سال در سهمیه و رشته مورد تقاضا در دانشگاه مقصد كمتر نباشد .

4-69- با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصیل ، امكان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد .

تبصره 1 : تغییر رشته دانشجویانی كه از ادامه تحصیل در رشته پزشكی محروم می شوند ، براساس دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 صورت می گیرد .

تبصره 2 : تغییر رشته دانشجویانی كه به دستگاههای اجرایی خاص تعهد دارند ، با رعایت كلیه شرایط این ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرایی ذیربط امكان پذیر است .

تبصره 3 : تغییر رشته به رشته هایی كه در ضوابط گزینش آنها شرایط خاص پیش بینی شده است ، موكول به احراز شرایط مربوط است .

تبصره 4 : دانشجو در طول تحصیل خود تنها برای یك بار می تواند تغییر رشته دهد به استثنای مشمولین مندرج در تبصره 1 همین ماده .

ماده 70 ) تغییر رشته باید در مقاطع تحصیلی هم سطح صورت گیرد در غیر اینصورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پایین تر با رعایت مقررات ماده 69 امكان پذیر است .

ماده 71 ) در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته ، دانشجو موظف است در اولین نیمسال تحصیلی پس از موافقت ، در رشته جدید ثبت نام و انتخاب واحد نماید . پس از ثبت نام ، اجازه بازگشت به رشته قبلی را ندارد .

تبصره 1 : دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جدید تابع مقررات آموزشی رشته قبلی می باشد .

تبصره 2 : اقدام نكردن دانشجو برای ثبت نام در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی می شود و حق تغییر رشته تا پایان دوره از وی سلب می شود.

ماده 72 ) در صورتی كه دانشجو هم زمان دارای شرایط انتقال و همچنین شرایط تغییر رشته باشد ، تغییر رشته توام با انتقال بلامانع است .

تبصره : تغییر رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و برعكس در صورت داشتن شرایط تغییر رشته و انتقال بلامانع است .

ماده 73 ) دروسی كه دانشجو در رشته قبلی گذرانده است ، در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط درسهایی از وی پذیرفته می شودكه به تشخیص گروه آموزشی با دروس رشته جدید حداقل 80% اشتراك محتوایی داشته باشد و نمره هر یك از آن درسها نیز از 12 كمتر نباشد .

تبصره 1 : دروس پذیرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه میانگین كل منظور می گردد ، ولی نمرات درسهای پذیرفته نشده بدون احتساب در میانگین در كارنامه دانشجو باقی می ماند . در این صورت چنانچه میانگین كل واحدهای پذیرفته نشده او كمتر از 12 باشد با تصمیم شورای آموزشی دانشگاه ، جمعاً به عنوان یك نیمسال مشروطی در سابقه تحصیلی دانشجو در رشته جدید منظور خواهد شد .

تبصره 2 : در صورتی كه تعداد واحدهای درسهای پذیرفته نشده دانشجو ، در حدی نباشد كه امكان گذراندن واحدهای مورد نیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز تحصیل از وی سلب كند ، با تقاضای تغییر رشته او موافقت نمی شود .

ماده 74 ) متقاضی تغییر رشته باید در خواست خود را به همراه مدراك لازم حداقل 6 هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی به آموزش دانشگاه خود تسلیم كند.

ماده 75 ) چنانچه دانشجو در دوران تحصیل ، دچار بیماری یا سانحه ای گردد كه به تشخیص شورای پزشكی دانشگاه وتائیدشورای آموزشی دانشگاه توانایی ادامه تحصیل دردوره دكتری عمومی پزشكی و یا امكان بهره گیری از كارآیی حاصل از آن را از دست بدهد ، اجازه ادامه تحصیل در دوره دكتری عمومی پزشكی را ندارد و می تواند با رعایت سایر مقررات به رشته دیگری كه از لحاظ نمره آزمون ورودی نزدیكترین نمره را دارد تغییر رشته دهد . در این حال دانشجو از رعایت مقررات ماده 69 ( به استثنای بند یك ) معاف خواهد بود .

تبصره : در مواردی كه دانشجو ، در طول تحصیل دچار اختلالات روانی و رفتاری یا بیماری جسمی و نقص عضو موثر گردد به نحوی كه توانایی ادامه تحصیل در هیچ یك از رشته های گروه آزمایشی مربوطه را نداشته باشد ، می تواند با نظر شورای پزشكی دانشگاه و تایید شورای آموزشی دانشگاه به رشته ای در گروه آزمایشی دیگر پس از موافقت دانشگاه مقصد تغییر رشته بدهد .

فصل یازدهم

پذیرش واحدهای درسی

ماده 76 ) معادل سازی و پذیرش دروسی كه دانشجو قبلاً در دانشگاهها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده است با رعایت شرایط زیر مجاز است :

1- 76 - دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شركت در آزمون ورودی رشته جدید باشد .

2- 76 - دانشگاه قبلی و مدارك تحصیلی ان مورد تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی یا وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری باشد .

3- 76 - محتوای آموزشی درسهای گذرانده شده با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی ذیربط حداقل 80% اشتراك محتوایی داشته و نمره هر یك از دروس از 12 كمتر نباشد .

4- 76 - تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی و یا وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری باشد .

تبصره 1 : معادل سازی دروس تخصصی در مقاطع هم سطح یا از مقاطع بالاتر به پایین تر امكان پذیر است .

تبصره 2 : معادل سازی و پذیرفتن درسها توسط گروههای آموزشی ذیربط در دانشگاه پذیرنده انجام می شود .

ماده 77 ) نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال محسوب نمی شود ولی در محاسبه میانگین كل دانشجو محسوب می شود .

تبصره : به ازای هر 20 واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو ، یك نیمسال تحصیلی از حداكثر مدت مجاز تحصیل وی كاسته می شود .

فصل دوازدهم

پایان نامه

ماده 78 ) پایان نامه بخشی از دوره دكتری عمومی پزشكی است كه طی آن دانشجو موظف است در یك زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود زیر نظر استاد راهنما به تحقیق بپردازد .

ماده 79 ) دانشجویان دوره دكتری عمومی پزشكی می بایست از شروع دوره كارآموزی تا قبل از شركت در امتحان جامع پیش كارورزی موضوع پایان نامه خود را انتخاب و به ثبت برسانند .

تبصره : دانشجویان دوره دكتری عمومی پزشكی چنانچه موضوع پایان نامه خود را در مدت مقرر به ثبت نرسانند ، تا زمان ثبت موضوع پایان نامه مجاز به شركت در امتحان جامع پیش كارورزی نمی باشند .

ماده 80 ) استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو ، موافقت استاد راهنما و تایید گروه آموزشی مروبطه و تصویب شورای پژوهشی دانشكده مربوطه تعیین می گردد .

تبصره 1 : رتبه استاد راهنما حداقل استادیاری است . در موارد استثنایی با تایید شورای پژوهشی دانشكده می توان از اعضای هیات علمی مربی نیز به عنوان استاد راهنما استفاده نمود .

تبصره 2 : در موارد خاص و با تصویب شورای پژوهشی دانشكده و به منظور انجام تحقیقات بین بخشی دانشجو می تواند بیش از یك استاد راهنما داشته باشد .

ماده 81 ) در صورت لزوم به پیشنهاد استاد راهنما یك نفر از اعضای هیات علمی یا متخصصان و محققان برجسته پس از تایید شورای پژوهشی دانشكده به عنوان استاد مشاور تعیین می شود .

تبصره : سقف تعداد پایان نامه های دوره دكتری عمومی پزشكی كه به طور همزمان توسط هر استاد راهنما هدایت می شوند از فرمول تقسیم تعداد كل دانشجویان ورودی در هر سال به تعداد كل اعضای هیات علمی دانشكده مربوطه ضرب در عدد 2 بدست می آید . در دانشكده هایی كه تعداد اعضای هیات علمی زیاد است و با فرمول فوق سقف پایان نامه هر عضو هیات علمی عدد كمی خواهد شد ، هر عضو هیات علمی براساس مرتبه دانشگاهی وی و با تصویب شورای پژوهشی دانشكده ، حداكثر 3 پایان نامه دانشجویان با سال ورودی یكسان را به طور هم زمان می تواند راهنمایی نماید .

ماده 82 ) انتخاب موضوع پایان نامه بایستی با هدایت استاد راهنما باشد .

ماده 83 ) موضوع پایان نامه نباید تكراری باشد به این معنا كه پایان نامه با عنوان مشابه یا متفاوت ولی محتوای یكسان در 5 سال اخیر در دانشگاه ذیربط گرفته نشده باشد .

تبصره : در موارد خاص و با نظر شورای پژوهشی دانشكده ، در موضوعاتی كه ممكن است نیاز به تحقیق مجدد در كمتر از فاصله زمانی فوق باشد ، اخذ پایان نامه با عنوان و محتوای مشابه بلامانع است .

ماده 84 ) هر دانشجو باید یك موضوع را بعنوان پایان نامه انتخاب نماید .

تبصره : انتخاب موضوع پایان نامه توسط گروهی از دانشجویان ( حداكثر 3 نفر ) پس از تایید استاد راهنما و تصویب شورای پژوهشی دانشكده به شرط رعایت موارد ذیل مجاز می باشد .

الف : حجم و اهمیت موضوع تحقیق با تعداد دانشجویان نتاسب داشته باشد .

ب : تقسیم بندی موضوع تحقیق به گونه ای باشد كه هر یك از دانشجویان ذیربط بتوانند انجام بخش مستقلی از پایان نامه را عهده دار شوند .

ماده 85 ) جهت ثبت موضوع پایان نامه باید مراحل ذیل طی شود :

الف : انتخاب موضوع پایان نامه با هدایت استاد راهنما

ب : بررسی تكراری نبودن موضوع پایان نامه توسط معاونت پژوهشی دانشكده .

ج : تصویب طرح پیشنهادی پایان نامه در گروه آموزشی مربوطه

د : ارائه طرح پیشنهادی پایان نامه از طرف گروه به معاونت پژوهشی دانشكده جهت تصویب در شورای پژوهشی دانشكده

ه : ابلاغ مصوبه شورای پژوهشی دانشكده به استاد راهنما جهت شروع پایان نامه

تبصره : فاصله زمان ثبت موضوع پایان نامه تا زمان دفاع آن نباید كمتر از یكسال باشد .

ماده 86 ) هر پایان نامه باید حاوی موارد زیر باشد :

الف : چكیده به زبان فارسی و انگلیسی ( اهمیت و زمینه كار ، مواد و روش ، نتایج و نتیجه گیری )

ب : مقدمه ( دلایل اهمیت موضوع پژوهشی ، اطلاعات كلی در زمینه پژوهش و اهداف پژوهش )

ج : بررسی متون

د : روش كار ( نوع پژوهش ، محیط و مواد پژوهش ، حجم نمونه و روش نمونه گیری ، روش جمع آوری اطلاعات ، روش تجزیه و تحلیل داده ها و انواع آزمون های آماری و مراحل انجام كار ) .

ز : نتایج ( استفاده از آزمون های آماری ، جداول ، نمودارها و بیان نتایج )

و : بحث و نتیجه گیری ( بررسی نیایج حاصله ، مقایسه نیایج با سایر مطالعات ، بررسی علت تفاوت نتایج پژوهش با سایر مطالعات ،بررسی نقایص و محدودیت های پژوهش با سایر مطالعات ، بررسی نقایص و محدودیت های پژوهش ، نتیجه گیری نهایی و ارائه پیشنهادات )

ه : مراجع

ماده 87 ) نگارش پایان نامه به زبان انگلیسی بلامانع می باشد ولی لازم است علاوه بر چكیده به زبان انگلیسی . چكیده به زبان فارسی نیز داشته باشد .

ماده 88 ) هیات داوران كه مسئولیت تصمیم گیری نهایی در مورد پایان نامه ها را بر عهده دارند از اعضای زیر تشكیل می شود :

استاد راهنما

استاد مشاور ( در صورت وجود )

نماینده شورای پژوهشی دانشكده

نماینده گروه آموزشی مرتبط با پایان نامه

یك عضو از اعضای هیات علمی یا متحققان ، متخصصان و صاحب نظران به انتخاب گروه آموزشی مربوطه

تبصره : مرتبه علمی استاد راهنما و اعضای هیات علمی باید حداقل استادیاری باشد ، در شرایط خاص پس از تایید شورای پژوهشی دانشكده می تواند مربی باشد . در خصوص محققان و متخصصان و صاحب نظران داشتن مدرك دكترای تخصصی الزامی است .

ماده 89 ) ارزشیابی پایان نامه ها توسط هیات داوران در مقیاس نمره گذاری از صفر تا بیست صورت می گیرد و با توجه به نمرات مربوط به چهار درجه به شرح ذیل متمایز می شوند :

عالی پایان نامه های با نمره 19 تا 20

بسیار خوب پایان نامه های با نمره 17 تا 99/18

خوب پایان نامه های با نمره 14 تا 99/16

غیر قابل قبول پایان نامه های با نمره كمتر از 14

تبصره : پایان نامه هایی می توانند درجه عالی را كسب نمایند كه تحقیقاتی بوده و یا در یكی از مجلات علمی معتبر داخل یا خارج از كشور به صورت مقاله چاپ شده و یا اخذ پذیرش چاپ را در این مجلات ارائه نمایند . بدیهی است كه ارائه مقاله و یا اخذ پذیرش چاپ مقاله باید قبل از دفاع از پایان نامه و تعیین نمره نهایی صورت گیرد .

ماده 90 ) كلیه دانشجویان موظف به دفاع از پایان نامه خود در آخرین نیمسال تحصیلی می باشند و چنانه دانشجو در چهارچوب سنوات مجاز تحصیلی نتواند از پایان نامه خود دفاع و نمره قبولی كسب نماید ، علی رغم اینكه كلیه واحدهای درسی دوره آموزشی مربوطه را با موفقیت گذرانده باشد ، اخراج خواهد شد .

ماده 91 ) تعداد واحدها و نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی ثبت و دانشجو از رعایت حداكثر واحدهای مجاز در آخرین نیمسال تحصیلی معاف است .

ماده 92 ) زمان فارغ التحصیلی دانشجو ، زمانی است كه تمامی واحدهای درسی خود را از جمله پایان نامه را گذرانده باشد ( هر كدام كه موخر باشد)

ماده 93 ) كلیه حقوق مكتسب از پایان نامه متعلق به دانشگاه است .

ماده 94 ) یك نسخه از خلاصه هر پایان نامه می بایست به حوزه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع جهت بهره برداری و اطلانع رسانی به دیگر مراكز ارسال گردد .

فصل سیزدهم

فراغت از تحصیل

ماده 95 ) دانشجویی كه كلیه واحدهای درسی و مراحل آموزشی دوره دكتری عمومی پزشكی و پایان نامه را طبق مصوب براساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد فارغ التحصیل دوره دكتری عمومی پزشكی شناخته می شود .

ماده 96 ) این آیین نامه در 13 فصل ، 96 ماده و 94 تبصره در بیست و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشكی مورخ 23/3/83 به تصویب رسیده و از ابتدای سال تحصیلی 1384 - 1383 برای آن دسته از دانشجویانی كه از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می شوند لازم الاجرا است و از تاریخ اجرا كلیه آیین نامه ها و بخشنامه های قبلی مغایر با آن برای این دسته از دانشجویان لغو می شود .

ل آخر در هر یك از مراحل اول و دوم آموزش پزشكی ، حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد .

تبصره : در موارد استثنایی ، در نیمسال آخر تحصیلی در هر یك از مراحل اول و دوم آموزش پزشكی با توجه به تعداد واحد باقی مانده و سوابق تحصیلی دانشجو ، تصمیم گیری در خصوص ارائه بیش از 14 واحد درسی به دانشجوی مشروط به عهده شورای آموزشی دانشگاه است . در هر صورت این تعداد بیش از 20 واحد نباید باشد .

ماده 40 ) دانشجویی كه در مراحل اول و دوم آموزش پزشكی برای 3 نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب مشروط شود ، از ادامه تحصیل محروم می شود و چناچه میانگین كل واحدهایی كه گذرانیده است حداقل 10 باشد ، می تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 به رشته دیگری در مقاطع كاردانی ، كارشناسی پیوسته و كارشناسی ناپیوست تغییر رشته دهد .

ماده 41 ) میانگین كل نمره دانشجو در پایان هر یك از مراحل اول و دوم پزشكی نباید از 12 و میانگین كل نمرات دانشجو در پایان هر یك از مراحل سوم و چهارم پزشكی نباید از 14 كمتر باشد ، دانشجویی كه در پایان هر یك از مراحل مذكور دارای میانگین كل كمتر از حد تعیین شده باشد ، در صورتی كه مدت مجاز تحصیل وی در آن مرحله به پایان نرسیده باشد ، می تواند درسها یا بخشهایی را كه در آنها حسب مورد نمره كمتر از 12 یا 14 آورده است ، تكرار كند . در غیر اینصورت حق ورود به مرحله بعدی و یا فراغت از تحصیل را نخواهد داشت . بدیهی است كه نمرات دروس تكراری اضافه بر نمرات قبلی در كارنامه دانشجو ثبت و در ماسبه میانگین كل او محسوب خواهد شد .

تبصره 1 : در صورتی كه دانشجو درسها و بخشهای با نمرات كمتر از 14 را جهت جبران كمبود میانگین هر یك از مراحل سوم و چهارم دوره دكتری عمومی پزشكی تكرار نموده ونمرات بالاتر از 14 كسب كرده و لیكن كمبود میانگین كل آن مرحله جبران نشده باشد ، ضمن رعایت سایر مقررات آموزشی می تواند مجددا همان درسها و بخشها را علیرغم داشتن نمره بالاتر از 14 تكرار نماید تا كمبود میانگین مرحله مربوطه جبران شود . بدیهی است كه نمرات درسهای تكراری اضافه بر نمرات قبلی در كارنامه دانشجو ثبت و در میانگین كل مرحله مربوطه محسوب خواهد شد .

تبصره 2 : در صورتی كه دانشجویی ، تعدادی از درسها یا بخشهایی را كه در آنها حسب مورد نمره كمتر از 12 یا 14 آورده ، جهت جبران میانگین كل هر یك از مراحل دوره دكتری عمومی پزشكی تكرار نماید و در درس یا بخش تكراری مردود شود ، ، چنانچه پس از احتساب كلیه نمرات قبولی ، ردی و تكراری میانگین كل مرحله مربوطه به حد نصاب رسیده باشد ، قبولی قبلی او در آن درس یا بخش ملاك عمل است و دانشجو می تواند وارد مرحله بعدی شود و در صورتی كه میانگین كل مرحله مربوطه به حدنصاب نرسیده باشد دانشجو در آن درس یا بخش مردود است علیرغم اینكه قبلاُ نمره قبولی كسب نموده بایستی مجدداً آن درس یا بخش را تكرار نماید.

تبصره 3 : دانشجویی كه نتواند یا نخواهد از فرصت مذكور در این ماه استفاده كند ، یا علی رغم استفاده از آن نتواند كمبود میانگین كل خود را جبران نماید چنانچه میانگین كل واحدهایی كه گذرانیده است حداقل 10 باشد ، می تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 به رشته دیگری در مقطع كاردانی و كارشناسی پیوسته یا نا پیوسته تغییر رشته دهد .

ماده 42 ) دانشجویی كه به لحاظ مشروط شدن بیش از حد ، از ادامه تحصیل محروم می شود ، در صورت انجام یا لغو تعهداتی كه در دوران تحصیل سپرده است ، می تواند برای تحصیل مجدد در آزممون سراسری یه غیر از رشته قبلی خود شركت كند و در صورت قبولی در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصیل دهد . دانشگاه پذیرنده می تواند واحدهایی را كه دانشجو در رشته قبلی گذرانده است ، با برنامه رشته جدید تطبیق داده و مطابق مقررات مربوطه بعضی یا تمام آنها را بپذیرد .

فصل هفتم

مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

ماده 43 ) دانشجو پس از گذراندن یك نیمسال تحصیلی می تواند در طول مراحل اول و دوم آموزش پزشكی حداكثر 2 نیمسال تحصیلی متوالی یا متناوب و در هر یك از مراحل كارآموزی بالینی و كارورزی حداكثر تا سقف 6 ماه متوالی با احتساب در سنوات از مرخصی تحصیلی استفاده نماید .

تبصره 1 : موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجو در نیمسال اول با شورای آموزشی دانشگاه می باشد .

تبصره 2 : مدت مرخصی تحصیلی جزو حداكثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر مرحله محسوب می شود .

تبصره 3 : دانشجو در مرحله كارورزی می بایست از یك ماه مرخصی استفاده نماید .

ماده 44 ) تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت كتبی ، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال برای هر یك از مراحل اول و دوم و حداقل دو هفته قبل از شروع هر بخش برای هر یك از مراحل سوم و چهارم ، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد .

تبصره 1 : چنانچه تقاضای مرخصی تحصیلی خارج از زمان مقرر ارائه شود ، تصمیم گیری به عهده شورای آموزشی دانشگاه است .

تبصره 2 : اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از كسب نظر از دانشكده ذیربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی ، موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتباً به وی ابلاغ كند .

تبصره 3 : عواقب ناشی از مرخصی تحصیلی بر عهده دانشجو میباشد .

ماده 45 ) دانشجویان زن باردار شاغل به تحصیل می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات از یك نیمسال مرخصی زایمان ، بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده نمایند .

ماده 46 ) دانشجویانی كه گواهی و عذر پزشكی موجه آنها به تایید شورای پزشكی و شورای آموزشی دانشگاه رسیده باشد می توانند از حداكثر یك نیمسال مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند.

ماده 47 ) دانشجویی كه تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید . در این صورت دانشجو مجاز است فقط برای یك بار حداكثر تا یك ماه قبل از پایان همان نیمسال ، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد . پس از انقضای این مهلت حكم انصراف از تحصیل وی صادر خواهد شد و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد .

تبصره : دانشجوی منصرف از تحصیل چنانچه بخواهد مدارك تحصیلی خود را دریافت نماید موظف است به كلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید .

فصل هشتم

انتقال و جابجایی

ماده 48 ) انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یك دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است .

ماده 49 ) انتقال دانشجو با توافق دانشگاههای مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیر است :

1-49 - ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد .

2-49- متقاضی حداقل دو نیمسال از دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد .

3-49- واحدهای باقیمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد ، حداقل نصف كل واحدهای دوره باشد .

4-49- میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی حداقل 12 باشد .

All rights and privileges of this site belong to the Islamic Azad University of Yazd, and any use of the contents of this site will be prosecuted.