In the Name of God, the Compassionate, the Merciful

03 December, 2021

Islamic Azad University, Yazd Branch

'Every student, a specialty, a skill'

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

مدير پژوهشي

mas22 photoنام و نام خانوادگي: دکتر محمدعلي شيرغلامي
سمت : مدير امور پژوهشي
مدرک تحصيلي : دكتراي تخصصي
رشته تحصيلي :شيمي نساجي

امروزه علم را مترادف پژوهش می دانند و آن را رویکردی منظم برای حل مسائل٬. پاسخ به سوالات و آزمودن فرضیات تعریف می کنند. شاید بتوان مهمترین جایگاه پژوهش را دانشگاه دانست که در آن پرورش پژوهشگر و تولید علم صورت می گیرد. حوزه پژوهشي در زمينه طرح هاي درون و برون دانشگاهي، حمايت از اختراعات، اكتشافات و ابداعات، فرصت هاي مطالعاتي داخل و خارج از كشور، پشتيباني و تجهيز آزمايشگاه ها و كارگاه ها، پشتيباني و تجهيز كتابخانه دانشگاه، برگزاري همايش هاي داخلي، استاني، منطقه اي، ملي و بين المللي، برگزاري سخنراني هاي علمي و دعوت از محققان و شخصيت هاي برجسته علمي، حمايت از تيم هاي تحقيقاتي دانشجويي، كمك به پايان نامه هاي دانشجويي، نشر مجلات و كتب علمي دانشگاهي فعاليت مستمر داشته و برای پيشبرد امور پژوهشي در راستای ارتقاء كيفيت پژوهشي دانشگاه فعاليت مي كند.

زیر مجموعه مدیریت امور پژوهش و فناوری

1- دفتر امور پژوهشي
2- انجمن هاي علمي٬ ادبی و هنری
3- دفتر ارتباط با صنعت و جامعه
4- امور كتابخانه
5- اداره آزمايشگاه ها
6- دفتر انتشارات علمي و مجلات
7- مراكز رشد و واحدهاي فناور
8- باشگاه پژوهشگران جوان
9- قطب های علمی و مراکز تحقیقاتی
10-کارشناسان پژوهشی دانشکده ها
شرح وظایف مدیر امور پژوهش و فناوری
1) تدوین و نظارت بر اجرای برنامه های پژوهشی و فناوری دانشگاه در قالب سیاست ها و خط مشی های مصوب
2) بهبود مستمر برنامه های حوزه پژوهشی و فناوری بر اساس نیازهای روز دانشگاه و جامعه
3) نظارت بر تنظیم و هزینه اعتبارات مورد نیاز واحد های پژوهش و فناوری
4) هدایت و نظارت بر خط مشی های تعیین شده در مورد پژوهش و فناوری دانشگاه و ارائه راهنمایی لازم به واحد های مربوطه
5) تهیه گزارش های لازم برای شوراهای مرتبط دانشگاه بویژه شورای پژوهشی
6) برنامه ریزی اجرایی شدن تفاهم نامه های پژوهشی و فناوری دانشگاه
7) نظارت بر عملکرد کارکنان حوزه پژوهش و فناوری
8) سایر امور محوله و مرتبط با حوزه فعالیت

راه های ارتباطی

نشانی پست الکترونیکی:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
تلفن: 38214813-035
فاکس: 38214813-035
تلفن داخلي:281
موقعیت: ساختمان دكتر طاهري – طبقه اول –اتاق شماره 36

مدیران پژوهش دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

آغاز تصدی

پایان تصدی

1

دکتر سید محمد پورهاشمی

سال 1378

1379

 2

دکترمحمدرضا احمدزاده

سال 1379

سال1384

 3

دکترمحمدرضا سید میر

01/10/1384

10/10/1386

 4

دکتر سید امیر عباس علومی

11/10/1386

31/02/1388

 5

دکترمحمدرضا احمدزاده

01/03/1388

01/09/1388

6

دکترسیدمحمد پورهاشمی

02/09/1388

30/07/1390

7

دکترحمیدرضا اکبری

01/08/1390

26/09/1391

8

دکتر شهناز نایب زاده

27/09/1391

08/06/1393

9

دکتر علیرضا نظری

09/06/1393

30/09/1393

10

دکتر حمیدرضا شرافت

01/10/1393

ادامه دارد

All rights and privileges of this site belong to the Islamic Azad University of Yazd, and any use of the contents of this site will be prosecuted.