In the Name of God, the Compassionate, the Merciful

25 October, 2021

Islamic Azad University, Yazd Branch

'Every student, a specialty, a skill'

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

دوره آشنايي با صنايع آزمايشگاهي و كارگاهي مجازي

دوره 2 روزه ((آشنايي با صنايع آزمايشگاهي و كارگاهي مجازي)) مطابق با بخشنامه 10659/70 درتاريخ 12 و 13 خرداد ماه جاري با حضور 20 نفر ازكارشناسان آزمايشگاه و اعضا هيئت علمي سراسر كشور در واحد يزد برگزار گرديد

معرفي صنايع آزمايشگاهي مجازي:

طراحی وساخت مجموعه آزمایشگاهی مربوط به رشته های فنی دانشگاهی مانند مکانیک وبرق، نیازمند صرف هزینه زیاد به منظور تهیه دستگاه‌های آموزشی مربوطه می‌باشد که ممکن است چنین توان مالی برای موسسات و دانشگاه‌هاو مراکزآموزشی مقدور نباشد
این صنعت در واقع مجموعه‌ای از آزمایشگاه‌های مجازی می باشد که اساس آن نرم افزارهای شبیه ساز کاربردی است.این نرم افزارها همان شبیه‌ساز دستگاه‌های آموزشی واقعی هستند به طوری که کلیه تست‌ها و آزمایشاتي که به وسیله دستگاه‌های آموزشی واقعی قابل اجرا هستند، در این نرم افزار نیز امکان انجام آنها وجود دارد. نکته قابل توجه این است که جواب‌های حاصل از نرم افزار شبیه‌ساز دستگاه‌های آموزشی دقیقا مطابق با جواب حاصل از خود دستگاه آموزشی می‌باشد

كتاب دوره:

2

دریافت کتاب

All rights and privileges of this site belong to the Islamic Azad University of Yazd, and any use of the contents of this site will be prosecuted.