In the Name of God, the Compassionate, the Merciful

25 October, 2021

Islamic Azad University, Yazd Branch

'Every student, a specialty, a skill'

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

اداره امور آزمایشگاه ها و کارگاه ها

رئیس : محمد مهدی جعفری نسب
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : مهندسی مواد

يكي از اركان تعليم و آموزش نیروی انسانی متخصص و کارآمد در دانشگاه، وجود آزمایشگاهها و کارگاههاي مجهز جهت برنامه‌ریزی آموزش های همزمان عملی و نظری می باشد .در همين راستا دانشگاه آزاد اسلامی واحد يزد در زمینه راه اندازی فضاهاي آزمايشگاهي همگام با فناوری‌های روز گامهای موثر و ارزنده ای برداشته است، وجود بیش از 80 موقعيت آزمايشگاهي و كارگاهي با 12000 متر مربع زيربنا و بيش از400 دستگاه و تجهيزات عمده آزمايشگاهي فرصت مناسبي را جهت انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي در كنار آموزش دانشجویان فراهم نموده است.

شرح وظایف

1) ایجاد هماهنگی و تمرکز در برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت آزمایشگاهی و کارگاهی.
2) تجهیز و نوسازی وسایل و تجهیزات منطبق با استانداردهای موجود.
3) استاندارد نمودن فضای آزمایشگاه ها و کارگاه ها.
4) نظارت بر عقد قرارداد خرید تجهیزات، تعمیرات، سرویس و نگهداری و کالیبراسیون کلیه دستگاه های آزمایشگاه ها و کارگاه ها.
5) بررسی و به روز نمودن آمار تجهیزات و وسایل موجود در تمام آزمایشگاه ها و کارگاه ها در پایان هر نیمسال تحصیلی.
6) جمع آوری کلیه درخواست های خرید تجهیزات، وسایل، مواد مصرفی، لوازم و ابزار مصرفی از تمام آزمایشگاه ها و کارگاه ها و ارسال به حوزه معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه جهت اقدام مقتضي.
7) بررسی کلیه درخواست های خريد تجهیزات برای راه اندازی آزمایشگاه ها و کارگاه های جدید التأسیس منطبق بر سرفصل و زیر نظر کارشناسان مربوطه.
8) بررسی کلیه درخواست های خريد تجهیزات جهت تکمیل یا جایگزینی با تجهیزات موجود در آزمایشگاه ها و کارگاه ها.
9) ارسال درخواست های خرید تجهیزات و دستگاه ها جهت کسب مجوز از دفتر تجهیزات سازمان مرکزی.
10) برگزاری جلسات منسجم و هدفمند با کلیه مسئولین، کارشناسان و پرسنل آزمایشگاهها و کارگاهها.
11) داشتن هماهنگی لازم با حوزه تدارکات، امور مالی، کارگزینی و ... در رابطه با خریدها و فعالیت های کارکنان آزمایشگاه ها و کارگاه ها.

راه های ارتباطی

نشانی پست الکترونیکی: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
تلفن دفتر : 31872296-035
فاکس : 31872296-035
موقعیت: ساختمان طاهری- طبقه اول- شماره اتاق :32

All rights and privileges of this site belong to the Islamic Azad University of Yazd, and any use of the contents of this site will be prosecuted.